Analize železa v volkih

Z metalografskimi preiskavami ugotavljamo značilnosti strukture železa, posredno tudi vsebnost ogljika v njem. Elektronski mikroskop analizira prisotnost vseh elementov in faz v železu.

 

Spoznali smo, da so starodavni talivci znali narediti žlindro z najnižjim tališčem. S pomočjo žlindre pa so tudi vplivali na vsebnost ogljika (večjo ali manjšo) v volku, da so potem izdelali mehkejše ali trše železo. Kako so to počeli, si bomo pomagali z volkom iz poskusa taljenja leta 2001.

 

Na sliki zgoraj je prerezan volk, ki stoji tako, kot je nastal v peči. Večina železa je ves čas bila v »objemu« (v kopeli) tekoče žlindre, kar se opazi v sredini volka, kjer je zamrznila. Struktura železa je tu feritna z 0,13 % ogljika. Kraki volka so bili večinoma izven žlindre in so se naogljičili. Struktura je tu perlitna z 0,8 % ogljika.

 

Mehko železo (feritne ali feritnoperlitne strukture) predstavlja večino izdelanega v železa v železnodobnem času. Le del tega je bil izdelan z višjim ogljikom za posebne namene (ocena A.v. Morlot, Ajdovski gradec).

Višji ogljik so dosegli s postopkom v zadnji fazi taljenja, s prebijanjem žlindre in podaljševanjem ogrevanja v talilni peči.

 

Opozoriti moramo še na sposobnost nekdanjih talivcev za homogenizacijo železa v volku in prekovanje volka v celoti. Tu pa nas stari talivci popolnoma povozijo. Opazili smo nekaj odličnih poskusov na Festivalu taljenja v Bohinju. Prikazali so eno od možnih načinov čiščenja in kovanja volka na lesenem tnalu in potem še nadaljnje kovanje v kladvico.

 

Oba volka z Dunaja pri Jereki (sliki desno) kažeta na neko drugo metodo, ne tako nasilno. Na volku v teži 1,75 kg so vidne sledi stiskanja s kleščami (final shaping, ocena Peter Crew, Walles). Volk je zelo porozen, verjetno je zavržen.

 

Volk v teži 3kg ima izredno gostoto in je brez vidnih znakov udarcev. Tudi ogljik je visok, preko 1 %, na meji sposobnosti kovanja. V strukturi železa se pojavlja ogljik tudi z izločki grafita, kar kaže na dolgo zadrževanje na temperaturi v reduktivni atmosferi.

 

Še enkrat lahko potrdimo, da so starodavni talivci morali vplivati na postopek taljenja, da so dobili ustrezno kvaliteto železa za masovno ali specialno uporabo. To so počeli brez metalurške teorije. Vse označbe z besedami "primitivno", "slabo", "slab izplen", so zgrešene. Slab izkoristek je lahko le označba za metodo taljenja, vendar ta producira jeklo direktno, v talilni peči.

 

In končno, kaj ima opisano opraviti z našo sedanjostjo ?

Stari talivci so tukaj živeli in so zaradi tega naši predniki. S svojim znanjem so začetniki tehnične kulture, ki je vplivala na vse in se skozi stoletja ohranjala in na tem lahko danes gradimo.

 

Sorodne teme :

volk

Prerezan volk, taljenje 2001, svetlo je železo, črno je žlindra

železo

Feritna struktura železa, povečava 100x, ogljik 0,13%, volk 2001

železo

Perlitna struktura železa, povečava 100x, ogljik 0,8%, ugotovljena v krakih volka 2001

železo

železo

Dve sliki 3 kg volka z Dunaja pri Jereki, spodnja slika kaže odrez vzorcev za analize

Metalografska slika prikazuje strukturo vzorca Dunaj 3kg. Osnovna struktura je perlit z mikrotrdoto 261 HV 0,1 in igličasti ferit trdote 191 HV 0,1. Prisotne so grafitne lamele. Nastanek teh lamel je možen z razpadanjem cementita. Največja verjetnost je, da je prišlo do naogljičenja pri ogrevanju volka z ogljem (Filip Marinšek)