Analize

Kemične in metalografske analize nam pojasnjujejo tudi stare (pozabljene) metalurške postopke. Brez analiz si danes ne predstavljamo vodenja take proizvodnje. Stari talivci so postopek taljenja kontrolirali z opazovanjem. Končni test je bil : sposobnost kovanja. Če je ni bilo, so material zavrgli.

Razvili so direktno metodo pridobivanja železa (ruda – jeklo), ki se je ohranjala in izpopolnjevala stoletja. Ima svoje metalurške zakonitosti. Iz tega načina je šele v novem veku izšel sodobni indirektni način a pod drugimi, energetsko neprimerljivimi pogoji.

Same analize nam še vedno ne rekonstruirajo talilnega postopka. Zato si pomagamo s preizkusi. Teorija brez prakse je kakor voz brez »akse«. 

 

Opravljene analize:

    • Analize žlindre .....preberi več
    • Analize železa v volkih ....preberi več
    • Porazdelitev oksidov v žlindri v različnih barvnih odtenkih.

      V strukturi žlindre(zg.1) so vidni dendriti FeO (el. mikroskop)

žlindra

prebitje žlindre, poizkus taljenja 2002