Muzej na prostem v Stari Fužini-idejni projekt

Mednarodni Festival starodavnega taljenja v Stari Fužini, junija 2016, je imel dober odziv. Nekateri so se navdušili, da bi to postalo tradicionalno. Tudi župan občine Bohinj, Franc Kramar je pri odprtju razstave Sijaj železa predlagal enako.

Maketa laškega plavža, postavljena ob temelje nekdanje fužine, je imela  ta namen. Fužino je torej treba vsaj delno obnoviti.  Pripravil sem idejni projekt z naslovom Revitalizacija železarskega obrata-fužine v Stari Fužini v Bohinju. Ta projekt bi nam omogočil izvesti tradicionalne fužinarske dneve, kjer bi prikazali delovanje laškega plavža.

Pisatelj dr. Janez Mencinger je v povesti  Pribislav povedal, kaj je treba narediti. Fužina junaka Pribislava je imela talilno peč in vse potrebno za proizvodnjo železa.  

Vabim vse, ki vas zanima železarska zgodovina Bohinja, da se tej pobudi pridružite.

e-mail :ivo.cundric@gmail.com

Ivo J. Cundrič, marec 2017

fužina

plavž-stara-fužina

Temelji fužine 20x10 m in maketa laškega plavža v naravni velikosti. Plavž mora biti postavljen znotraj fužine, na rakah pa vodno kolo, ki poganja mehove …

Bohinj ima 2000-letno zgodovino kulture železa, je železnodobni in fužinarski kraj. Evropska unija vzpodbuja in financira projekte »zgodovinskega spomina«.