POZABLJENO BOHINJSKO ZLATO, Ivo J.Cundrič

Uvod

ŽELEZARSTVO V BOHINJU – I. del

Železna in rimska doba

Srednji vek

Novi vek

Rudarski revirji

Stare poti

glej naslednje poglavje :

ŽELEZARSTVO-TEORIJA IN PRAKSA–II.del

Vsebina poglavja :

  • Premiki ljudstev, pojav Karantanije in Karniole

  • Vzpostavitev frankovskega fevdalnega reda

  • Bohinj pod blejskim in radovljiškim gospostvom

  • Obujanje "Pozabljenega"

  • Zakonska ureditev rudarjenja in železarjenja

  • Pojav prvih talilnih peči in železarskih obratov

  • "Plavži sv.Heme"

    studor-v-bohinju

Studor, vas in hrib z zgodovino keltskega in srednjeveškega koseškega obdobja