Vsebina poglavja :

Kovine so kemični elementi, ki imajo posebne lastnosti. Pri sobni temperaturi so trdne (izjema je živo srebro), se dajo oblikovati, tvorijo zlitine in so dobri prevodniki električnega toka in toplote. Kovine so zgrajene iz atomov. Atomi so razporejeni v določenem redu po prostoru. To pravilno obliko ali razporeditev imenujemo kristal ali kristalno zgradbo.

Pri taljenju, strokovno je to redukcija, rabimo energijo, uporabimo gorivo, lesno oglje, kasneje koks. Vse to je ogljik. Ogljik pa ima izredno afiniteto do železa. Pri povišanih temperaturah se raztaplja, vrinja med atome železa in z njim tvori tudi spojine, karbide. Zato se tehnično ne da dobiti čistega železa, pač pa zlitino železa in ogljika. Količina ogljika v jeklu ima velik vpliv na mehanske lastnosti, kar se odraža tudi v različnih kristalnih strukturah (ferit, perlit, mertenzit idr.), ki jo ugotalavljamo pod optičnimi mikroskopi.

kristali-železa