Kemična analiza rude je približno enaka pri vseh vrstah bohinjskih rud (limonitni kosi, drobni železovec, bobovec). Silicijevih in manganovih oksidov je v naših rudah zelo malo, zgolj sledi.

Izdelava opreme ilovnata-peč-cundrič

Izdelava opreme je vzela kar nekaj mesecev. Kovaško orodje in ognjišče sem podedoval po pokojnem očetu. Nakovalo izvira iz nekdanje Fužine na Bistrici. Tam se je zaposlil moj praded Valentin Cunderč. Njegov oče Andrej je bil »šmelcar« na Stari Savi (Jesenice). Talilno peč smo zgradili s sodobnimi materiali, ki jih kasneje lahko nadomeščamo z originalnimi, peščenjakom in ilovico. Peč smo naredili po vzoru Renn peči (Kazimierz Bielenin, Symposion Linz-Freinberg, 1998), ki je najbolj ustrezala moji rekonstrukciji. Pri poizkusu so potrebne meritve, ki metalurško opredeljujejo postopek (čas, temperatura, nadpritisk, tehtanje vsipa in produktov). Na koncu je bilo potrebno narediti analize, ki smo jih kljub zapletom uspeli dobiti. Zahvala vsem tistim, ki so to omogočili in naredili.

 

 

 

 

eksponata, ilovnata peč in presek peči za Center TNP v Trenti__