knjiga

SIJAJ ŽELEZA V ZGODOVINI, marec 2020

Avtor In urednik: Ivo Janez Cundrič

Založnik: Ivo Janez Cundrič, Bohinjska Bistrica

Sozaložnik: Medium d.o.o, Žirovnica

 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

669.1(497.4)(091)

 

Alfons Müllner, Geschichte des Eisens:

"Znanje o pridobivanju železa sega v najbolj oddaljene zgodovinske čase kulturnih ljudstev. Ko so se ta ljudstva naselila v evropske pokrajine, so takoj pričela pridobivati ta pomembni material na vseh rudonosnih področjih."

 

Knjiga SIJAJ ŽELEZA V ZGODOVINI se loteva vprašanj, od kod prihaja znanje pridobivanja železa.
To je znanje o rudi, gorivu, o materialih za peči, o tehnologiji taljenja in kovanja volka.

Pokaže nosilce železnodobne produkcije, med katerimi so predniki Slovencev, ki so pustili sledi v imenih hribov, dolin, rek.
Te sledi so na celotnem etničnem prostoru nekdanjega Norika. Slovenija je središčna točka tega prostora.

 

Knjiga je barvna, formata A4. Ima dva glavna dela (161 strani in 154 slik)

in dodatek (41 strani in 12 panojev).

 

Iz vsebine - izbrana poglavja :

DOMOVINA ŽELEZA

Ko je zasijalo železo, je ustvarilo stalno poselitev

Nekaj preprostih osnov o taljenju železa

Sodobni plavž, v njem je starodavni postopek

Pogled v preteklost

Izvorna domovina železa

Drugi viri o železu antičnega sveta

 

ZGODOVINSKA OBDOBJA

Železo v času Etruščanov in Venetov

Karnija in Norik

Obdobje Keltov

Rimsko obdobje

Obdobje po padcu Zahodnega rimskega cesarstva

Železo na Kranjskem v zgodnjem srednjem veku

Ali smo Slovenci zraven?

Zaključek: Zgodovina Slovencev je veličastna

Povzetek in Končne ugotovitve/Summary and Final Findings

Viri

 

DODATEK / APPENDIX

Zgodovina festivalov starodavnega taljenja v Evropi /

History of Iron smelting days (ancient bloomery)

Mednarodni festival starodavnega taljenja, Stara Fužina, Bohinj 2016 /

International Ironworks Festival Stara Fužina, Bohinj 2016

Razstava Sijaj železa - 2000 let kulture železa v Bohinju, Stara Fužina 2016 / Exibition Glow of Iron - 2000 years of Iron culture in Bohinj, 2016

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Druga avtorjeva dela :

  • Pozabljeno bohinjsko zlato (2002) .....preberi več
  • Spodnje Bohinjske gore-Starodavni Bohinj (2021) .....preberi več
  • Park Ajdovski gradec-Muzej na prostem (2023) .....preberi več

 

 

Sijaj železa v zgodovini

 

Sijaj železa v zgodovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijaj železa v zgodovini