Razstava SIJAJ ŽELEZA, Stara Fužina, Bohinj 2016

Ko je železo zasijalo v Bohinju, je ustvarilo stalno naselitev .

Zahvaljujem se dr. Urški Repinc za zaupanje in pomoč pri pripravi razstave, enako krajanom Stare Fužine in vsem, ki ste nas spremljali.

Razstava v Kulturnem domu v Stari Fužini (junij 2016) je sprehod skozi celotno 2000 – letno zgodovino železarstva v Bohinju. Na desetih panojih je bila prikazana zgodovina s ključnimi dejstvi in tudi najdbami, katerim v razstavnih vitrinah dodajam svoje dokaze(najdbe). Železnodobno poselitev Bohinja tehnološko dokazujejo najdeni produkti taljenja z Dunaja pri Jereki. Na kakšen način so bili ti ustvarjeni, pa dokazujem s svojimi eksperimentalnimi poskusi in produkti taljenja.

 

Predstavitev vsebine razstave.....preberi več

Sijaj železa