POZABLJENO BOHINJSKO ZLATO, Ivo J.Cundrič

Uvod

ŽELEZARSTVO V BOHINJU – I. del

Železna in rimska doba

Srednji vek

Novi vek

Rudarski revirji

Stare poti

glej naslednje poglavje :

ŽELEZARSTVO-TEORIJA IN PRAKSA–II.del

Vsebina poglavja :

Oglej, ki je bil ustanovljen leta 181 pred Kristusom, je bil izhodiščna točka vseh cest, ki so povezovale Italijo z vzhodnoalpskim, panonskim in podravskim prostorom. Kraji so bili med seboj močno povezani.
Povezave so potekale med Oglejem ter važnimi središči starega Norika, npr. z Gosposvetskim poljem, Brežami in bližnjim železarskim centrom Hüttenburgom. Vstopi v Bohinj so potekali preko gorskih prelazov Spodnjih Bohinjskih gora, npr.: prehod čez Škrbino in skozi Ukanško Suho, pot čez Suho in Bukovsko dolino v smeri Stare Fužine ter pot čez Bačo na Ravne in na Bistrico. Vsak od teh prelazov, vhodov v Bohinj, je bil pomemben v določenem obdobju.

pot